Współpraca z nami

Współpraca oznacza dla nas budowanie partnerskich relacji z naszymi Klientami, którzy dzięki wykorzystaniu naszych produktów mogą stale podnosić jakość swoich usług.

Naszym klientom oferujemy
01

Profesjonalne doradztwo naszych ekspertów dla właścicieli klinik i gabinetów w zakresie wyboru urządzeń adekwatnych do potrzeb i możliwości;

02

Analizę pod kątem popytu, rentowności oraz innowacyjności produktów BLP w odniesieniu do planu marketingowego kliniki lub gabinetu;

03

Gotową strategię cennikową zawierającą pakiety zabiegowe
i systemy rabatowe skutecznie zwiększające sprzedaż;

04

Doradztwo oraz gotowe materiały w zakresie promowania oferty kliniki lub gabinetu na stronach internetowych i w mediach społecznościowych;

05

Wybór odpowiednich narzędzi ochrony prawnej oraz produktów
ubezpieczeniowych przydatnych w gabinecie;

06

Wsparcie w zakresie pozyskiwania najkorzystniejszych źródeł finansowania zakupu aparatury;

07

Wsparcie szkoleniowe na początkowym etapie pracy z urządzeniem świadczone przez najwyższej klasy trenerów;

08

Atrakcyjne pakiety szkoleniowe służące doskonaleniu praktycznych umiejętności personelu zabiegowego;

09

Opiekę serwisową autoryzowana przez producenta, z maksymalnie
krótkim czasem reakcji, świadczoną zdalnie i na miejscu u Klienta;

10

Procedury konsultacji przedzabiegowych, zgody klientów i karty zabiegowe;

11

Wsparcie działu technicznego w zakresie wszelkich kwestii eksploatacyjnych;

12

Systematyczną opiekę przedstawiciela BLP.