Szkolenia

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Praca lekarzy medycyny estetycznej i kosmetologów wymaga zrozumienia procedur, wskazań i przeciwskazań do konkretnych zabiegów. Wiedza ta powinna iść w parze ze znajomością stosowanych technik i umiejętnością poprawnego wykorzystania dostępnych technologii.

W Akademii Biotec dbamy o dostarczenie kompleksowych i zawsze aktualnych informacji, aby osoby korzystające z naszej aparatury miały przeświadczenie o profesjonalnej obsłudze i czuły się bezpieczne, powierzając zdrowie i urodę w ręce naszych partnerów lub ich pracowników. Stawiamy na najwyższej klasy profesjonalizm, dlatego wspieramy ciągły rozwój kompetencji zawodowych, edukację dogłębną i praktyczną.

Indywidualne

Szkolenia indywidualne dedykujemy osobom, które oczekują dopasowania naszej oferty edukacyjnej do ich jednostkowych potrzeb. To dobre rozwiązanie w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności, zatrudniania nowego personelu lub powrotu pracownika do pracy po dłuższej przerwie.
W każdym przypadku pomagamy przyswoić lub odświeżyć zawodowe know-how niezbędne do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie.

Grupowe

Szkolenia grupowe pozwalają uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej obsługi danej aparatury i bezpiecznego wykonywania procedur zabiegowych z jej udziałem. W trosce o komfort i efektywność tego rodzaju edukacji nasze spotkania zwykle odbywają się w niewielkich, liczących kilka osób grupach, co pozwala na poświęcenie odpowiedniej ilości czasu i uwagi każdemu kursantowi.

Mentoring (Online)

Szczególny rodzaj opieki edukacyjnej, który – dzięki partnerskiej relacji między mentorem a osobą szkoloną – sprzyja odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych kompetencji, efektywnej realizacji ścieżki zawodowej. Eksperci Biotec chętnie służą partnerom marki bieżącym wsparciem merytorycznym i pozostają do ich dyspozycji w zakresie konsultacji telefonicznych, mailowych czy też prowadzonych za pośrednictwem popularnych komunikatorów internetowych.

Wstępne

Szkolenia wdrożeniowe oznaczają pierwszy kontakt kursantów z wybraną aparaturą Biotec. Dlatego rozpoczynamy je testami, które weryfikują stan wiedzy osób szkolonych. Pozwala to na dopasowanie programu szkoleniowego do potrzeb uczestników. Na zakończenie przeprowadzamy test potwierdzający nabycie zarówno wiedzy na temat działania konkretnych urządzeń, jak i praktycznych umiejętności dobrania parametrów ich pracy do potrzeb oraz oczekiwań klientów.

Zaawansowane

Osobom, które pomyślnie ukończyły kursy wstępne i w swojej codziennej praktyce miały już styczność z konkretnymi urządzeniami, lecz chcą odświeżyć po przerwie, poszerzyć lub zaktualizować stan wiedzy, proponujemy szkolenia specjalistyczne. To oferta dedykowana przede wszystkim najbardziej ambitnym fachowcom, pragnącym nieustannie rozwijać się zawodowo, pogłębiać kwalifikacje i podnosić kompetencje.

Teoretyczne

Teoretyczna część szkoleń zwykle pojawia się na początku naszych spotkań i stanowi bazę niezbędną do zrozumienia istoty działania technologii wykorzystanych w urządzeniach marki Biotec. To fundament, który pozwala na zdefiniowanie pojęć i omówienie konkretnych protokołów medycznych.

Praktyczne

W naszych szkoleniach ogromny nacisk stawiamy na ich praktyczny aspekt. Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych z wykorzystaniem aparatury Biotec pozwala naszym kursantom nabrać wprawy, poczuć się pewnie i zweryfikować poziom umiejętności obsługi konkretnego urządzenia.

Przebieg szkolenia wdrożeniowego
szkolenie
WSTĘPNY TEST
Weryfikacja wstępna
Rozpoczynamy od wstępnego testu, który pozwala nam poznać wyjściowy stan wiedzy Twojego zespołu.
Przeprowadzamy szkolenie
z ogromnym naciskiem na praktykę, aby było ono maksymalnie efektywne dla Ciebie i Twojego zespołu.
szkolenie
TEST PO SZKOLENIU
Weryfikacja końcowa
Rozpoczynamy od wstępnego testu, który pozwala nam poznać wyjściowy stan wiedzy Twojego zespołu.