Terapia anti – aging za pomocą synergii technologii radiofrekwencji monopolarnej i elektroporacji – Dr n. med. Karolina Marcinkowska

P

roces starzenia skóry bezustannie jest przedmiotem badań i analiz w związku z wieloczynnikowym, dychotomicznym oraz złożonym jego przebiegiem, gdzie zmiany funkcjonalne, strukturalne, jak i estetyczne zachodzą w różnym tempie. Niemniej jednak stanowi naturalny mechanizm oparty na zmniejszeniu aktywności biologicznej komórek skóry, spowolnieniu procesów regeneracyjnych, jak i utracie właściwości adaptacyjnych. Ponadto, to właśnie skóra twarzy jest najbardziej narażona na destrukcyjne oddziaływanie czynników zewnętrznych, wyzwalających jej szybsze starzenie, aniżeli pozostałe części ciała. Dlatego ten właśnie problem estetyczny, któremu branżowo tak wiele uwagi poświęcamy – stał się przedmiotem moich badań naukowych. Skóra bowiem trafnie odzwierciedla bardzo dobry model badawczy w odniesieniu do procesów starzenia, a odpowiednie zrozumienie jej budowy i poszczególnych mechanizmów starzenia skóry odgrywa fundamentalną rolę w wykorzystaniu jej biofizycznego potencjału w procesach odmładzania.

Jak najskuteczniej zatem, a zarazem bezinwazyjnie i czasu rekonwalescencji, przeprowadzić skórę przez bezpieczną drogę stymulacji, jałowego stanu zapalnego – uzyskując przy tym widoczny i satysfakcjonujący proces odmłodzenia? Na to pytanie starałam się odpowiedzieć wykorzystując wpływ synergii radiofrekwencji monopolarnej i elektroporacji w terapii anty – aging na grupie badanych kobiet w określonym przedziale wiekowym, opierając się na wybranych parametrach biofizycznych skóry. Do tego celu zastosowałam aparaturę medyczną INTRAJECT firmy Biotec Italia.

Temat synergii radiofrekwencji i elektroporacji, szczególnie w aspekcie ich wzajemnego przenikania w obszarze skóry twarzy, stanowi innowacyjne podejście do zabiegów odmładzania. Ponadto, warto podkreślić, iż wybór radiofrekwencji jako metody stymulacji jest bardziej bezpieczną i przewidywalną formą pracy ze skórą, aniżeli bardzo często wykorzystywane do tego celu światło laserowe czy intensywne światło pulsacyjne. Wynika to z faktu, iż prąd o częstotliwości radiowej wchodzi w interakcję jedynie z wodą. Natomiast naświetlanie wykazuje powinowactwo do różnej grupy chromoforów, jak: melanina, oksyhemoglobina, woda czy porfiryny. W związku z powyższym energia termiczna światła może być konkurencyjnie absorbowana przez chromofory, które nie uczestniczą w procesie termicznej obróbki tkanki, stwarzając ryzyko poparzeń, uszkodzeń naczyniowych lub przebarwień. Takich niepożądanych reakcji radiofrekwencja monopolarna z elektroporacją nie wygeneruje.

Z kolei dynamiczny rozwój dermatologii estetycznej oraz kosmetologii stwarza ciągłą potrzebę opracowywania zarówno nowych technologii aparaturowych, jak i procedur łączonych celem uzyskiwania najskuteczniejszych, szybkich i stabilnych rezultatów. Dlatego też zastosowanie technologii łączonych w terapii anti – aging stanowi interdyscyplinarne podejście do procesów odmładzania, ponieważ taka forma synergii umożliwia wielokierunkową i holistyczną stymulację skóry, co właśnie było przedmiotem rozprawy doktorskiej.

Czego można zatem oczekiwać i co zakładałam wykorzystując tego typu technologie łączone? Analiza danych źródłowych wykazuje, iż przeprowadzenie zabiegów częstotliwościami radiowymi prowadzi do podwyższenia temperatury tkanki w miejscu działania, umożliwiając zmiany konformacyjne włókien kolagenowych oraz wyzwala stymulację komórek odpowiedzialnych za ich syntezę, co wpływa na gęstość, elastyczność skóry oraz jej nawilżenie. Prąd wysokonapięciowy w postaci elektroporacji z kolei, wykorzystujący preparat zjonizowany, umożliwi chemiczną stymulację fibroblastów do syntezy kolagenu, jak również dodatkowy wzrost nawilżenia skóry w obszarze zabiegowym. Połączenie radiofrekwencji monopolarnej z elektroporacją powinno zatem zapewnić większy wzrost napięcia, gęstości i nawilżenia skóry oraz zwiększenie trwałości uzyskanych rezultatów w terapii anti – aging, aniżeli sama radiofrekwencja.

Badania przede wszystkim zostały oparte na przeprowadzeniu trzech zabiegów synergii radiofrekwencji monopolarnej z elektroporacją w grupie wiekowej w przedziale 39 – 59 lat liczącej 51 kobiet. Zarówno przed, jak i od razu po wykonaniu każdego z trzech zabiegów zostało przeprowadzone badanie korneometryczne, tewametryczne i kutometryczne. Głównym zaś celem badań w ramach pracy doktorskiej była ocena skuteczności działania synergii radiofrekwencji mnopolarnej i elektroporacji w technice łączonej w zakresie charakteru i trwałości zmian parametrów biofizycznych skóry.

Przeprowadzone badania i uzyskane w nich wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

1. Stwierdzono, że synergia radiofrekwencji i eletroporacji może być wykorzystana jako skuteczna metoda odmładzania skóry.

2. Stwierdzono poprawę poziomu nawilżenia skóry oraz wzrost jej elastyczności, jak również zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody.

3. Udowodniono stabilność procesów przebudowy skóry oraz trwałość rezultatów – między kolejnymi zabiegami. Wykazano istotną statystycznie poprawę mierzonych parametrów skóry, rosnącą wraz z liczbą przeprowadzonych zabiegów. Badanie stanu skóry wykonane po trzech miesiącach od zabiegów wskazało dalszą poprawę parametrów skóry.

4. Wyniki oceny subiektywnej ukazano jako zbieżne z wynikami pomiarów aparaturowych. Ponadto, niektóre respondentki wskazały dodatkowe korzyści wynikające z przeprowadzonych zabiegów, takie jak: rozświetlenie skóry, obkurczenie mieszków włosowych czy wyrównanie kolorytu.

Reasumując, na podstawie uzyskanych badań klinicznych zastosowane technologie w aparaturze INTRAJECT zapewniają silną regenerację skóry i jej odnowę, wywołując globalną modyfikację poprzez wzrost jej gęstości, elastyczności, jak i nawilżenia. Dlatego techniki łączone stanowią przyszłość w zakresie stymulacji skóry i wykorzystania jej biofizycznego potencjału.

Napisz do nas
Dr n. med. Karolina Marcinkowska