Projekty UE

Zapytanie ofertowe nr 1 2023_BIOTEC

Formularz oferty 1_2023_BIOTEC

 

Tytuł projektu:

 

Rozwój działalności eksportowej BIOTEC LASERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Cele i efekty projektu:

 

Celem projektu jest dotarcie do klientów z państw europejskich – Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych.

 

BIOTEC LASERS POLSKA SP. Z O. O. SP. K.
realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

Zapytanie ofertowe nr 2 2022_BIOTEC

Formularz oferty 2_2022_BIOTEC

Informacja o wynikach oceny ofert

 

Tytuł projektu:

 

Udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych szansą na rozwój działalności eksportowej BIOTEC LASERS POLSKA Sp. z o. o. Sp. k.

 

Wartość całkowita projektu:

193 724,40 zł

 

Wartość dofinansowania:

79 957,20 zł

 

Cele i efekty projektu:

 

Celem długookresowym niniejszego przedsięwzięcia jest ekspansja na rynki zagraniczne, co przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży spółki

 

BIOTEC LASERS POLSKA SP. Z O. O. SP. K.
realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego