25 lipiec 2018

Derma News 65/2018

Jako Biotec Lasers Polska zostaliśmy nominowani z naszą platformą laserową XLase Plus do Pereł Dermatologii Estetycznej. Zapraszamy wszystkich lekarzy do wzięcia udziału w głosowaniu mając na uwadze naszą aparaturę w kategorii Innowacyjność i Technologia.

http://www.dermatologia-estetyczna.pl/pl/glosowanie2018